Fotografia de Producte

   La fotografia de producte és un dels puntals en la fotografia publicitària. Per les empreses és absolutament necessari mostrar els seus productes amb la màxima exactitud o si és el cas, fent-los destacar al màxim.

 

Per aconseguir això caldrà treballar amb una bona gestió de la llum, una creativitat acord amb els desitjos del departament de màrqueting o de l'empresa, i una post-producció efectiva.

 

L'aplicació d'un o altre tipus de llum dependrà de la naturalesa del producte, havent-se de realitzar nombroses vegades més d'una foto amb diferent il·luminació per aconseguir una imatge on totes les característiques del producte es vegin amb la mateixa qualitat.

 

L'experiència també serà fonamental per poder solucionar els diferents problemes que poden sorgir en la preparació del producte o del bodegó. No és el mateix fotografiar calçat o una bossa de ma, que fotografiar ampolles; objectes grans o objectes petits... Cada producte té unes caracterísitques i una serie de coses a tenir en compte.

 

La post-producció té varies fases: ajustament dels perfils de color, que donaran qualitat i una aparença real del producte; petits retocs estètics per treure les imperfeccions; muntatges i retocs més complexes, que afectaran sobre tot a l'ambientació del producte; i finalment l'adaptació de les imatges al format final.

 

L'objectiu final de la imatge és donar rellevància a l'objecte, fer-lo interessant i atraient, donant-li prou força comunicativa per incitar una millora en la percepció, que afecti a decisió de compra i finalment millori les vendes.

 

 

Fotografia de Productes     ·     Fotografies de Begudes     ·     Fotografia per Catàlegs

 
 
 

Fotografia de Begudes

 

Contacta amb nosaltres de la manera que et vagi millor!

 

IBfoto  ·  Ivan Belloso

657 892 194  (Tlf i whatsapp)

ibfoto@hotmail.com